Rodo

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  zwane dalej „RODO”


W Ti Amo Ti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ciężko pracujemy, aby każdego dnia coraz lepiej służyć naszym klientom. Dbałość o dane osobowe, które nam przekazujesz, jest niezwykle ważną częścią tego procesu. Chcemy, abyś miał/a pewność, że Twoje dane są u nas bezpieczne oraz rozumiał/a, w jaki sposób je wykorzystujemy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TI AMO TI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-128), ul. Karmelicka 10, NIP: 9482600535, e-mail: tiamotii@gmail.com (dalej „My”, „Ti Amo Ti” albo „Spółka”).
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas, oto nasze dane kontaktowe, pod którymi uzyskasz wszelkie niezbędne informacje:
adres e-mail: tiamotii@gmail.com,
adres pocztowy: Kraków (31-128), ul. Karmelicka 10.
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania umowy ze Spółką oraz w trakcie realizacji umowy. Swoje dane przekazujesz nam również podczas kontaktu z nami przez telefon, w drodze wysyłania wiadomości e-mail. Dane są nam również przekazywane podczas Twoich wizyt na portalach społecznościowych: facebook.com, instagram.com, tripadvisor.com
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez TI AMO TI?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne:
 • w celu zawarcia umowy z TI AMO TI na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ,
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ;
 • do umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • możliwości dokonania płatności za usługi kupione w TI AMO TI (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • do umożliwienia wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • obsługi reklamacji jeżeli taką złożysz(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przetwarzania Twoich danych w celach podatkowych i rachunkowych według obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TI AMO TI  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , którym jest:
 • zapewnienie bezpieczeństwa, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych TI AMO TI oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych, egzekucyjnych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc wiadomość e-mail na adres: tiamotii@gmail.com, pisemnie na adres: TI AMO TI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków (31-128), ul. Karmelicka 10.
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych :
 1. Jeżeli chcesz zawrzeć umowę z TI AMO TI i otrzymać fakturę VAT: imię i nazwisko (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pełna nazwa firmy), dane adresowe, numer NIP, numer rachunku bankowego jeżeli płacisz za towar przelewem. Pamiętaj, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy potwierdzonej otrzymaniem faktury VAT.
 2. Jeżeli chcesz zarezerwować miejsce w TI AMO TI : imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Pamiętaj, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania rezerwacji.
 3. Jeżeli chcesz zawrzeć umowę z TI AMO TI poprzez portale tiamoti.pl, pizzaportal.pl, pyszne.pl – dane wymagane przez Administratora portalu niezbędne do realizacji zamówienia. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty wykorzystują Twoje dane, możesz znaleźć w ich politykach prywatności i zasadach przetwarzania danych osobowych.


Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, które zapewniają nam obsługę rachunkową (finansowo – księgową),
 • podmiotom, które zapewniają nam obsługę informatyczną,
 • podmiotom, które wspierają nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • podmiotom, które zapewniają nam realizacje Twojego zamówienia jeżeli zdecydujesz się na dostawę zamówionego towaru przez kuriera lub inną firmę wysyłkową,
 • podmiotom, które zapewniają nam obsługę prawną,
 • osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność.

Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wymienionym podmiotom świadczenie ich usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty wykorzystują Twoje dane, możesz znaleźć w ich politykach prywatności i zasadach przetwarzania danych osobowych.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych? Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj.
 • prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych. Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego abyśmy, przetwarzali Twoje dane możesz zażądać żebyśmy je usunęli,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
a) sprzeciw marketingowy – Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, b)sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinieneś/aś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do przenoszenia danych – Masz prawo otrzymywać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/aś na podstawie umowy lub Twojej zgody,
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: tiamotii@gmail.com,
pisemnie na adres: TI AMO TI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-128), ul. Karmelicka 10
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, zapobieganie oszustwom i przestępczości, statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przedsiębiorca korzysta z poczty gmail.com, portali społecznościowych: facebook.com, instagram.com których serwery znajdują się poza Unią Europejską . Jak wynika z oświadczenia zapisanego na stronie portali: Zgodnie z naszym oświadczeniem dotyczącym Tarczy Prywatności przestrzegamy zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss – US Privacy Shield Framework. Komisja Europejska akceptuje takie rozwiązania, co oznacza, że dane osobowe przetwarzane przez wskazane portale są chronione zgodnie z zasadami ustalonymi w Unii Europejskiej.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).